Atatürk'e Verilen İdam Kararı

ATATÜRK'ÜN İDAM FERMANI

24 Mayıs 1920 tarihinde İstanbul işgal altındayken İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi Atatürk Hakkında idam kararı vermiştir. Verilen bu idam kararını hiç düşünmeden onaylayan Sadrazam ve Harbiye Nazırı Vekili Damat Ferit Paşanın Padişah Buyruğu'nun günümüz Türkçesi'ne çevrilmiş hali aşağıda belirtilmektedir.

DOSYA TASNİFİ

Harbiye-Divan- Harp

DOSYA NO : 70

Harbiye Nezareti

Adliye-i Askeriye Dairesi Şubesi

NÜSHA : 705

PADİŞAH BUYRUĞU

Mehmet Vahidüddin

Kuva-yı Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, Üçüncü Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, Eski yirmi yedinci fırka kumandanı miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, Eski yirminci kolordu kumandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile Eski Vaşingtın (Washington) elçisi ve Ankara milletvekili Midillili Alfred Rüstem ve sıhhiye eski müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversite Batı Edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanımın, ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzere, Mülkiye Ceza Yasası’nın kırk beşinci maddesinin birinci fıkrası delaletiyle elli beşinci maddesinin dördüncü fıkrası ve elli altıncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla yasa hükümleri gereğince mallarının haczedilerek, usulüne göre yönetilmesine ilişkin İstanbul bir numaralı sıkıyönetim mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere onaylanmıştır.

Bu Padişah Buyruğu’nu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir.

24 Mayıs 1336 (1920)

Sadrazam ve Harbiye Nazırı Vekili

DAMAT FERİT


Yorumlar  

#7 börtü böcek börülcE 04-08-2016 23:57
DAMATLAR TURK GELENEĞİNDEN NE ANLAR BE FİTNE FESAT SUANDA Kİ SARAYLILARDA KARUN KADAR ZENGİN OLDULAR
Alıntı
#6 gökhan 13-06-2016 11:34
idam edilseydi biz şuan bi fransız bi ingiliz olabilirdik. ama cok şükür TÜRKÜZ
Alıntı
#5 rabianur 15-12-2015 22:00
;-) hayvan gibi şii yapıosunuz yaa ;-)
Alıntı
#4 benoktaydemrağaaşığı 12-11-2015 21:46
arıntılı biligler teşekürler
Alıntı
#3 benoktaydemrağaaşığı 12-11-2015 21:45
ona sevdiğimi söylicem utanıyorum o beni sevgilim ben onu sikerim tm
Alıntı
#2 abdurrezak 22-10-2015 17:33
washington elçisi alfred Rüstem in destek olması
ilginç gerçekten..
Alıntı
#1 mehmet hakikat 03-07-2015 12:20
wshington elçisi alfred Rüstem in destek olması
ilginç ayrıca adnan adıvarın Yahudi olduğu düşünülürsw neler olmuş neler
Alıntı

Yorum ekle