Anadolu Selçuklu Dönemi Savaşları

Anadolu Selçuklu Dönemi Savaşları

Malazgirt Meydan Savaşı

Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini ve egemenliğini sağlayan Malazgirt Meydan savaşı, dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir.Din savaşlarının cereyan ettiği o dönemlerde Hıristiyanlığın doğuda tek kalesi sayılan Bizans, bu savaştan sonra kendisini bir daha toparlayamamış, Türklere karşı taarruz veya savunma etkenliğini yitirmiştir.Henüz 35 yaşındayken 1064 yılının 27 nisanında tahta çıkan Sultan Alp Aslan, ayni yılın sonunda ordularını Bizans imparatorluğunun sınırlarına sürmüş

HAÇLI SEFERLERİ

Hristiyanların mukaddes toprak ve haç yeri olarak adlandırdıkları Kudüs ve civarının, 11'inci yüzyıldan itibaren Müslüman Türk İmparatorluğu Selçukluların eline geçmesi sonucunda, bölgenin sanki Hristiyanların haç vazifelerini yapmasına kapatılmış olarak gösterilmeye çalışması çabaları Avrupalı Devletlerin Müslüman halka ve devletlerine karşı tutum almalarına sebebiyet vermiştir. Bu durum Müslümanlara ve Türklere karşı siyasi politika aracı olarak sıklıkla kullanılmıştır.

HAÇLI SEFERLERİNİN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Hristiyan Avrupalıların İslam dünyası üzerine 11 ve 13 ‘üncü yüzyılları arasında yaptıkları seferlere Haçlı Seferleri adı verilmiştir. I., II., ve III. Haçlı Seferleri Anadolu üzerinden Ortadoğu’ya doğru yapılmıştır. IV. Sefer sonunda ise Haçlılar İstanbul’u yağmalayarak Latin krallığı kurmuşlardır.

KÖSEDAĞ SAVAŞI (1243), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

I. Alâeddin Keykubat’ın vefat etmesinden sonra Selçuklu tahtına geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in başarısız yönetimi ve siyaseti neticesinde Selçuklu Devleti’nde ekonomik sıkıntılar giderek artmaya başlamıştır. Durumdan olumsuz etkilenen Türkmenler isyan etmek zorunda kalmışlardır. 1240 yılında gerçekleşen bu isyana Babailer (Baba İshak) isyanı adı verilmektedir.

MİRYAKEFALON SAVAŞI (1176), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı I. Mesut’un ölümünden sonra devletin başına II. Kılıç Arslan geçmiştir. II. Kılıç Arslan döneminde Sakarya’dan Fırat’a kadar uzanan topraklar Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliği altına girmiştir.