1.Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşına ABD'nin Girmesi Ve Wilson İlkeleri

ABD savaşın başında tarafsızlığını ilan etmişti. Buna rağmen Amerikan firmaları Anlaşma Devletleri'ne büyük ölçüde savaş malzemesi satıyorlardı. Almanya, düşmanlarını dize getirmek için denizaltı savaşlarına başvurdu. Ingiltere ve yandaşlarına asker ve malzeme taşıyan gemileri batırmaya başladı.

Almanlar'ın Amerikan ticaret

Osmanlı'nın 1.Dünya Savaşına Katılma Sebebleri

1)Kaybettiği topraklan geri almak istemesi

2)Alman hayranlığı ve Almanya'nın kazanacağına inanılması

3)Ekonomik bağımlılıktan kurtulmak

Paris Barış Konferansı

 (18 Ocak 1919)

Toplanma Nedeni:

I. Dünya Savaşı sonunda yenilen  devletlerin durumunu görüşme ve yapılacak antlaşmaların koşullarını belirleme

Gelişimi:

Lider dört devletle birlikte otuziki  devletin

 

I. Dünya  Savaşı  Kısaca

(1914-1918)

Nedenleri :

1)İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet (En önemli nedendir,)

2)Fransa ile Almanya'nın Alsas - Loren'i ele geçirme isteği

3) Rusya ve Avusturya - Macaristan çıkarlarının Balkan topraklarında kesişmesi

4)Japonların Alman sömürgelerine göz dikmesi.

BLOKLAR

İttifak (Bağlaşma)            

Almanya       

Avusturya - Macaristan

İtalya - sonradan itilaf devletlerine katılmıştır.

Bulgaristan  

Osmanlı devleti

İtilaf (Uzlaşma)

İngiltere

Fransa

Rusya

İtalya

Japonya

Yunanistan

Amerika

Romanya

Sırbistan

Çin

Gelişim :

Savaş Avusturya - Macaristan Veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi ile başladı Osmanlı Devleti kendisine sığınan iki Alman gemisinin Rus limanlarını bombalaması ile savaşa katıldı. (29 Ekim 1914)

(1914-1918)

Nedenleri :

1)İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet (En önemli nedendir,)

2)Fransa ile Almanya'nın Alsas - Loren'i ele geçirme isteği

3) Rusya ve Avusturya - Macaristan çıkarlarının Balkan topraklarında kesişmesi

4)Japonların Alman sömürgelerine

I. DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI

1)Yapılan antlaşmalar:

İtilaf Devletleri

•Almanya ile — Versailles (II. Dünya Savaşı'nın temel nedenidir.)

•Avusturya ile — Saint Germain

•Macaristan ile

1.Dünya Savaşına ABD'nin Girmesi Ve Wilson İlkeleri

ABD savaşın başında tarafsızlığını ilan etmişti. Buna rağmen Amerikan firmaları Anlaşma Devletleri'ne büyük ölçüde savaş malzemesi satıyorlardı. Almanya, düşmanlarını dize getirmek için denizaltı savaşlarına başvurdu. Ingiltere ve yandaşlarına asker ve malzeme taşıyan gemileri batırmaya başladı.

Almanlar'ın Amerikan ticaret

1.Dünya Savaşı Cepheleri

Kafkas Cephesi

Enver Paşa'nın hatası sonucu çok ağır kayıplar verildi. Mustafa Kemal başarılı oldu . Muş, Bitlis, Van ve Diyarbakır'ı geri aldı. Brest - Litovsk Antlaşması ile Bolşevik Ruslar Doğu Anadolu'yu geri verdi.

Çanakkale Cephesi

Açılış Nedenleri :

1)İtilaf Devletlerinin Çarlık Rusyasına  yardım ulaştırma,

2)İstanbul'u alarak Osmanlı'yı savaş dışı

Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşına Katılma Nedenleri

1)Kaybettiği topraklan geri almak istemesi

2)Alman hayranlığı ve Almanya'nın kazanacağına inanılması

3)Ekonomik bağımlılıktan kurtulmak

Gizli Londra Sözleşmesi

 26 Nisan 1915’ de Londra'da İngiliz, Fransız ve İtalyanlar arasında gizli bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın Türk ve İtalyanları ilgilendiren hükümleri şunlardı:

1) Zaten İtalyanların elinde bulunan 12 Ada'da bu devlet tam hakimiyet kazanıyor.

2) İngiltere, Fransa ve Rusya, Türkiye'nin Asya'daki toprakları kısmen veya tamamen paylaşıldığı takdirde İtalya'nın, Antalya bölgesinde onlara eş değer bir pay almasını kabul ediyorlardı. Bu payın

SAİNT GERMAİN (SEN JERMEN) BARIŞ ANTLAŞMASI

10 Eylül 1919 da Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan bu andlaşmaya göre :

1.Avusturya Ve Macaristan ayrı ayrı birer devlet oluyordu.

2.Bohemya, Moravya, Avusturya Silezya’sının bir