Kpss Kısa Tarih Notları

Kpss Kısa Tarih Notları

2018 KPSS Güncel Bilgiler

         1.2018'de Tübitak başkanı kim olmuştur?

Hasan mandal

  1. Hangi ülke 2019 yılında Türkiye yılı ilan etmiştir?

Japonya

  1. Türkiye'nin ilk safari parkı nerede bulunmaktadır

Gaziantep

  1. Hangi ülkede hava kirliliği sebebiyle İlk kez ulusal kırmızı alarm verilmiştir

Çin

  1. 2017 yılında radyasyon içermeyen Tomografi cihazını geliştiren kişi kimdir?

Elif İnce

  1. 2018 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen

Tarih Nedir?

Tarih, eskiden yaşamış halkların kültür ve uygarlıklarını, ekonomik, siyasal ve sosyal olarak gelişmelerini yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak objektif olarak araştıran ve aktaran bilimdir.Tüm tarih boyunca gelişen olayların yerel, ulusal veya evrensel bir sonuçları vardır. Tarihsel

Türklerin Müslümanlığı Seçme Sebepleri

1.Türklerin Gök tanıya inanmaları

Müslümanlık da tek Allah inancının olması

2.Türklerde ölümden sonra ahiret inancının olması

Müslümanlık da ahiret inancının olması

3.Ölümden sonra iyilerin uçmağ-cennet

Türklerde Yuğ Töreni

Ölen bir kişinin arkasından yapılan bütün törenlere yuğ töreni denir. Daha çok dini motifler taşır. Bazen de ölen kişinin arkasından yakılan ağıt olarak da isimlendirilmiştir.

Bütün medeniyetlerde olduğu gibi Türklerde

İnkılap Tarihi Kronolojisi 

KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİ:

28 Temmuz 1914      Birinci Dünya Savaşı başladı

29 Ekim 1914           Osmanlı  Devletinin savaşa girmesi

30 Ekim 1918            Mondros ateşkes antlaşması

13 asım 1918            Düşman donanmaları İstanbul’a geldi

30 Nisan 1919           Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi oldu.

15 Mayıs 1919          Yunanlıların İzmir’e çıktı

16 Mayıs 1919         Mustafa Kemal’in İstanbul’dan Samsun’a hareket edişi

KURTULUŞ SAVAŞI:

19 Mayıs 1919          Mustafa Kemal Samsun’da

22 Haziran 1919       Amasya genelgesinin yayınlandı

3 Temmuz 1919        Mustafa Kemal Erzurum’da