Kpss Kısa Tarih Notları

Kpss Kısa Tarih Notları

Türklerin Müslümanlığı Seçme Sebepleri

1.Türklerin Gök tanıya inanmaları

Müslümanlık da tek Allah inancının olması

2.Türklerde ölümden sonra ahiret inancının olması

Müslümanlık da ahiret inancının olması

3.Ölümden sonra iyilerin uçmağ-cennet

Türklerde Yuğ Töreni

Ölen bir kişinin arkasından yapılan bütün törenlere yuğ töreni denir. Daha çok dini motifler taşır. Bazen de ölen kişinin arkasından yakılan ağıt olarak da isimlendirilmiştir.

Bütün medeniyetlerde olduğu gibi Türklerde

İnkılap Tarihi Kronolojisi 

KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİ:

28 Temmuz 1914      Birinci Dünya Savaşı başladı

29 Ekim 1914           Osmanlı  Devletinin savaşa girmesi

30 Ekim 1918            Mondros ateşkes antlaşması

13 asım 1918            Düşman donanmaları İstanbul’a geldi

30 Nisan 1919           Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi oldu.

15 Mayıs 1919          Yunanlıların İzmir’e çıktı

16 Mayıs 1919         Mustafa Kemal’in İstanbul’dan Samsun’a hareket edişi

KURTULUŞ SAVAŞI:

19 Mayıs 1919          Mustafa Kemal Samsun’da

22 Haziran 1919       Amasya genelgesinin yayınlandı

3 Temmuz 1919        Mustafa Kemal Erzurum’da

Akıncılar Hakkında Bilgi

Osmanlı imparatorluğunun atlı askerleridir. Daha fazla Rumeli sınırlarına yakın bölgelerde bulunurlardı. Düzenli bir teşkilat yapısına sahiptiler.Tamamı Türk asıllı askerlerden oluşuyordu. Gerçek savaş başlamadan önce, düşman topraklarına akınlar yaparlardı. Görevleri sınır güvenliğini sağlamak, ordunun bir savaş sırasında sınırları aşarak güvenle ilerlemesini sağlamaktı. Akıncılar, ordudan önce giderek, düşman topraklarında keşifler

Trianon (Triyanon) Antlaşması

(4 Haziran 1920)

İtilaf Devletleri ile Avusturya’dan ayrılıp kurulan Macaristan arasında imzalanmıştır.

1.Dünya savaşından hemen sonra Macaristan’da rejim değişikliği ile komünist bir yönetim kuruldu. Bundan dolayı Macaristan’ın bu antlaşmayı imzalaması uzadı. Bu yeni komünist  hükümet, Romanya ve Çekoslavakya'nın askeri müdahalesi sonucu  düşürüldü ve yeni