Cumhuriyet Tarihi

Cumhuriyet Tarihi

Türk Hava Yolları Ne Zaman,nasıl Kuruldu

 ‘’İstikbal göklerdedir’’ Mustafa Kemal in bu sözü  doğrultusunda 20 Mayıs 1933 te 2186 sayılı yasayla Milli savunma bakanlığına bağlı olarak Havayolları Devlet işletme idaresi kurulmuştur.‘’Türk Hava Postaları’’ ismi ile ağustos ayında faliyete  başlayan kuruluşun toplam filosu 28 koltuk kapasiteli 5 uçak ve 24 personelden ibaretti. sermayesi 180 bin TL olan hava yolları devlet işletme idaresi ilk havalimanı

Milli Bayramlar Nelerdir?

23 nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı:23 nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olarak kutlanmaya başlamıştır.Çocuklara armağan edilen dünyada tek bayramdır. 27 Mayıs 1935’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmasına karar verildi.

29  Ekim Nasıl Ve Ne Zaman Milli Bayram Oldu

TBMM,29 Ekim 1923 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda Yaptığı değişiklikle yönetim biçimi olarak Cumhuriyet’i ilan etti.aynı gün 101 para top atışı ile duyuruldu.Hariciye Vekaleti’nce(Şimdiki adıyla Dış işleri Bakanlığı) 2 Şubat 1925’de Bir kanun teklifi ile 29 Ekim’in Bayram olması önerildi

İkinci  Dünya Savaşın'da Türkiyenin Tutumu

-Stratejik konumu sebebiyle Türkiye’yi gerek Mihver, gerekse Müttefik Devletler kendi yanlarında savaşa sokmak için yoğun çaba harcadılar.

-Türkiye ise; Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” ilkesine bağlı olarak savaş dışı kalmaya çalıştı. Çünkü, I. Dünya Savaşı’nın acı sonuçları, hayalcilikten uzak, barışçı bir dış politika izlemeyi gerekli kılıyordu.

-Atatürk, İtalya ile Almanya’nın yayılmacı politikalarını önceden fark etmiş, doğu